Wat is IP?

Als u overweegt om een psychotherapeut te raadplegen dan heeft dat vrijwel altijd te maken met het feit dat u iets zou willen veranderen waardoor u, uw klachten of problemen, minder of geheel niet meer ervaart.
In het veld van de psychotherapie zijn vele richtingen (gedragstherapie, gestaltherapie, cognitieve therapie, transpersoonlijke therapie, psychodynamische therapie, etc.). Elke richting heeft zijn eigen zienswijze over hoe problemen ontstaan, in stand blijven, hoe veranderingen bij de cliënt gerealiseerd kunnen worden en welke methodes daarbij worden gebruikt.
Echter, niet elke klacht is door iedere vorm van psychotherapie ook daadwerkelijk goed te behandelen. Binnen de Integratieve Psychotherapie worden de verschillende therapievormen daarom zoveel mogelijk samengevoegd (geïntegreerd) om zodoende een keuze te kunnen maken van wat per moment voor de cliënt het meest geschikt is.
In de behandeling wordt zo gebruik gemaakt van bewezen methodes uit verschillende therapievormen.
Daar komt bij dat de Integratieve psychotherapie een therapievorm is die naar de mens als geheel kijkt (holistisch). Dat is belangrijk omdat vaak meerdere factoren (denk aan fysieke gesteldheid, het gedrag, het denken, het voelen en de sociale omstandigheden) betrokken zijn bij de oorzaak of instandhouding van de klacht. Zouden we niet naar het geheel kijken dan zien we mogelijk belangrijke zaken over het hoofd.

Integratieve Psychotherapie is vooral en door deze aanpak een oplossings gerichte meestal kortdurende therapie.