Aanpak

Als u mailt of belt maken we zo snel mogelijk een afspraak.

Tijdens het eerste gesprek luister ik goed naar uw verhaal, er vindt dan meestal al een verandering bij u plaats. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn, bijvoorbeeld doordat ik u help zonder oordeel naar uzelf te kijken, of doordat u in alle rust uw verhaal kunt doen of doordat u opeens ontdekt dat u eigenlijk ook heel sterke kanten hebt.
Na dit eerste gesprek bepalen we samen, hoe we verder gaan.Van belang is dat er sprake is van een klik van beide kanten een soort basisvertrouwen. Daarnaast onderzoeken we wat u wilt aanpakken, wat uw doel is, wat u wilt bereiken. Het mooie is dat door het aanpakken van een klacht, vaak ook andere klachten verdwijnen. We overleggen hoe we het doel willen bereiken, welke methode het best bij u past.
Ik vind het heel belangrijk dat u zich veilig voelt.

In het begin is het vaak goed om de sessies wekelijks te laten plaats vinden,
daarna worden de tussenpozen langer. Regelmatig zullen we evalueren, wat werkt voor u en wat niet.

Ik geloof sterk in de kracht van de client om na even bij de hand genomen te zijn, weer zelf door te kunnen.